top of page

Vítejte na stránkách České asociace pro neuropsychologii (CANP)

Česká asociace pro neuropsychologii (CANP) je odborná neuropsychologická společnost, která je založena na demokratických principech a sdílené spolupráci mezi akademickými a klinickými pracovníky, studenty a dalšími zájemci o obor neuropsychologie. 

Naším hlavním cílem je aktivní spolkový život a podpora spolupráce a komunikace mezi odborníky a garanty oboru neuropsychologie v České republice. Mottem našeho spolku je snaha o spojování neuropsychologické obce v České republice.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Česká asociace pro neuropsychologii,

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Kateřinská 30 

Praha 2, 128 21

Email: can.neuropsy@gmail.com

IČO: 07020198

Bankovní účet: 2701460535/2010

IBAN: CZ3420100000002701460535

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

 

SEKRETARIÁT

Česká asociace pro neuropsychologii z.s.

Sokolská 26

Praha 2, 120 00

Tel.: +420 224 262 110

Email: can@conferencepartners.cz

bottom of page