top of page

Slovo úvodem

Česká asociace pro neuropsychologii (CANP) vznikla v roce 2018 ustavující schůzí 68 členů (z toho 48 splňujících nároky na řádné členství ve společnosti) jako společná demokratická platforma odborníků zabývajících se neuropsychologií v České republice. CANP slouží odborníkům a zájemcům o neuropsychologii ke sdílení zkušeností a prosazování profesních standardů neuropsychologie v ČR. Cílem je podpora spolupráce mezi odborníky v neuropsychologii a v příbuzných oborech, podpora komunikace a pořádání odborných akcí v podobě seminářů, konferencí a dalších aktivit. Cílem spolku je podporovat rozvoj neuropsychologie jako samostatného oboru v podobě podpory komplexního vzdělávání v neuropsychologii (pregraduálního, postgraduálního i celoživotního), nastavení standardů profesní etiky a podporu výzkumu v neuropsychologii.

Účelem CANP je:

  • hájení zájmů odborníků působících v oboru neuropsychologie a podpora neuropsychologie jako samostatné vědní a profesní disciplíny. 

  • vytváření a prosazování standardů v neuropsychologii pomocí demokratické diskuse mezi odborníky,

  • podpora vzájemné komunikace mezi odborníky, hledání shody na tvorbě etických standardů oboru neuropsychologie,

  • pořádání odborných seminářů, konferencí a dalších aktivit,

  • podpora výzkumu v neuropsychologii,

  • podíl na rozvoji specifických neuropsychologických metod a postupů,

  • poskytování odborného poradenství,

  • participace na odborném pregraduálním, postgraduálním, profesním i celoživotním vzdělávání v neuropsychologii v různých oborech,

  • spolupráce se zahraničními profesními organizacemi, podpora zahraniční mobility neuropsychologů,

  • reprezentace členů spolku v zahraničních institucích zabývajících se neuropsychologií, hájení zájmů členů spolku v České republice i v zahraničí

bottom of page