top of page
V této sekci zveřejňujeme odkazy na zajímavé a v praxi použitelné neuropsychologické vědecké studie. V případě, že se jedná o text, který je dostupný pouze ve vědeckých databázích, prosím, kontaktujte prvního autora článku. Rovněž zde publikujeme elektronické přílohy k zveřejněným článkům a další materiály vhodné pro užití v psychologické praxi.
Krátká neuropsychologická baterie
Komplexní screeningová neuropsychologická baterie vhodná pro klinickou praxi, více informací naleznete zde
Neuropsychiatrie
Vyšla první učebnice neuropsychiatrie v České republice, více informací zde
 
Test Londýnská věž
Nakladatelství Karolinum vydalo užitečnou neuropsychologickou metodu pro hodnocení exekutivních funkcí, více informací zde
Revidovaný Reyův paměťový test učení
Vyšly nové normy k revidovanému RAVLT v Československé psychologii. Zde naleznete elektronickou přílohu k publikovanému článku. Historii RAVLT v ČR popisuje článek v E-psychologii zde
Česká verze zkráceného Montrealského kognitivního testu
 s-MoCA k použití pro screening kognice v opravdové časové nouzi
Neuropsychologická flexibilní baterie pro hodnocení kognice u Alzheimerovy nemoci
Pro hodnocení kognice u pacientů s již diagnostikovanou Alzheimerovou nemocí lze použít českou verzi neuropsychologické baterie The neuropsychological test battery from the Uniform Data Set (UDS) of the Alzheimer's Disease Centers. Baterie se po doplnění o další metody může stát i základem pro diferenciální diagnostiku UDS-cz
Pilotní studie Edinburské kognitivně-behaviorální zkoušky pro amyotrofickou laterální sklerózu na české populaci
Screeningový test kognice vhodný pro zadávání u pacientů s omezením pohybu ECAS
Škála frontálního chování, normativní a validační studie
V ČR známá a používaná Škála frontálního chování (Frontal Assessment Baterry) má svou normativní studii, k použití pro screening deficitu exekutivních funkcí FAB
Kognitivní kalkulátor KOKA
Používáte neuropsychologické testy a nechce se vám počítat? Stáhněte si Kognitivní kalkulátor, který je založen na normativních studiích vzniklých v projektu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí KOKA
Ke stažení na stránkách NUDZ, pracovní skupina pro geropsychologii zde
bottom of page