top of page

Konference International Neuropsychological Society 2018 v Praze

Proběhla konference Mezinárodní neuropsychologické společnosti v Praze, děkujeme všem za aktivní účast:

www.ins2018.org

Rádi bychom oznámili významný úspěch české neuropsychologie.
Na spolunávrh Sekce neuropsychologie ČMPS, CANP a zejména díky úsilí prof. Yany Suchy budou Mezinárodní neuropsychologickou organizací (International Neuropsychological Society, INS) oceněni významní čeští neuropsychologové.
INS Early Career Award za rok 2018 obdržel Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. jako ocenění vědeckého přínosu světové neuropsychologii, INS Lifetime Achievment Award (Education) získal doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. za svou pedagogickou činnost v oboru neuropsychologie a INS Distinguished Career Award byl oceněn za svůj celoživotní přínos neuropsychologii 
doc. PhDr. MUDr. Jiří Diamant.

 

Dále byla v rámci programu konference oceněna Mgr. Kateřina Čechová, která získala SLC Student Research Award za práci Impact of genetic variant of APOE and BDNF (Val66Met) on cognition in patients with amnestic mild cognitive impairment autorského kolektivu K. Cechova, R. Andel, H. Markova, A. Fendrych Mazancova, T. Nikolai, M. Vyhnalek, J. Laczo, V. Matoska, J. Hort, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze a ICRC.

Ceny byly předány ve čtvrtek 19. 7. 2018 v 17 hodin na kongresu International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting v Praze (v Kongresovém centru Praha). 
V pátek 20. 7. 2018 od 13:00 pronesL dr. Bezdíček přednášku, v níž prezentoval výsledky svého výzkumu, za který byl oceněn, s názvem Memory impairment in Parkinson’s disease: The retrieval versus associative deficit hypothesis revisited and reconciled.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme,

za výbor společnosti,

Tomáš Nikolai

bottom of page